Máy nước nóng Năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 130L ϕ58-12

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 130L ϕ58-12

Giá gốc: 9.200.000 vnđ

Giá bán: 6.500.002 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 130L ϕ58 - 12

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 130L ϕ58 - 12

Giá gốc: 7.900.000 vnđ

Giá bán: 5.550.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 160L ϕ58-15

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 160L ϕ58-15

Giá gốc: 10.350.000 vnđ

Giá bán: 7.400.002 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 160L ϕ58 - 15

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 160L ϕ58 - 15

Giá gốc: 8.450.000 vnđ

Giá bán: 5.850.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 180L ϕ58-18

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 180L ϕ58-18

Giá gốc: 12.100.000 vnđ

Giá bán: 8.800.003 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 180L ϕ58 - 18

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 180L ϕ58 - 18

Giá gốc: 9.400.000 vnđ

Giá bán: 6.650.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 215L ϕ58-21

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 215L ϕ58-21

Giá gốc: 14.350.000 vnđ

Giá bán: 10.600.001 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 215L ϕ58 - 21

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 215L ϕ58 - 21

Giá gốc: 11.200.000 vnđ

Giá bán: 8.050.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 250L ϕ58-24

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 250L ϕ58-24

Giá gốc: 15.600.000 vnđ

Giá bán: 11.600.004 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 250L ϕ58 - 24

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 250L ϕ58 - 24

Giá gốc: 12.000.000 vnđ

Giá bán: 8.700.000 vnđ

Bồn nước inox Đại Thành

Bồn inox Đại Thành Ngang 500L SUS 316 Vigo

Bồn inox Đại Thành Ngang 500L SUS 316 Vigo

Giá gốc: 3.389.000 vnđ

Giá bán: 2.650.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 500L SUS 316 Vigo

Bồn inox Đại Thành Đứng 500L SUS 316 Vigo

Giá gốc: 3.239.000 vnđ

Giá bán: 2.500.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 310L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 310L SUS 304

Giá gốc: 2.249.000 vnđ

Giá bán: 1.800.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 310L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 310L SUS 304

Giá gốc: 2.119.000 vnđ

Giá bán: 1.600.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 500L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 500L SUS 304

Giá gốc: 2.839.000 vnđ

Giá bán: 2.050.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 500L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 500L SUS 304

Giá gốc: 2.689.000 vnđ

Giá bán: 1.900.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 700L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 700L SUS 304

Giá gốc: 3.459.000 vnđ

Giá bán: 2.300.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 700L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 700L SUS 304

Giá gốc: 3.309.000 vnđ

Giá bán: 2.200.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 1000L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 1000L SUS 304

Giá gốc: 4.619.000 vnđ

Giá bán: 3.050.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 1000L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 1000L SUS 304

Giá gốc: 4.419.000 vnđ

Giá bán: 2.800.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 1500L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 1500L SUS 304

Giá gốc: 6.989.000 vnđ

Giá bán: 4.600.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 1500L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 1500L SUS 304

Giá gốc: 6.719.000 vnđ

Giá bán: 4.350.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 2000L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 2000L SUS 304

Giá gốc: 9.109.000 vnđ

Giá bán: 6.050.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 2000L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 2000L SUS 304

Giá gốc: 8.759.000 vnđ

Giá bán: 5.600.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành

Bồn Nhựa 500L HDPE Plasman

Bồn Nhựa 500L HDPE Plasman

Giá gốc: 1.950.000 vnđ

Giá bán: 1.700.000 vnđ

Bồn Nhựa 1.000LHDPE Plasman

Bồn Nhựa 1.000LHDPE Plasman

Giá gốc: 3.310.000 vnđ

Giá bán: 2.800.028 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 310L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành 310L Ngang

Giá gốc: 1.170.000 vnđ

Giá bán: 925.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 310L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 310L Đứng

Giá gốc: 1.050.000 vnđ

Giá bán: 825.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 500L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành 500L Ngang

Giá gốc: 1.510.000 vnđ

Giá bán: 1.135.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 500L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 500L Đứng

Giá gốc: 1.129.000 vnđ

Giá bán: 915.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 700L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành 700L Ngang

Giá gốc: 2.060.000 vnđ

Giá bán: 1.535.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 700L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 700L Đứng

Giá gốc: 1.650.000 vnđ

Giá bán: 1.125.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L Ngang

Giá gốc: 2.790.000 vnđ

Giá bán: 2.040.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L Đứng

Giá gốc: 2.330.000 vnđ

Giá bán: 1.580.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L Đứng

Giá gốc: 3.320.000 vnđ

Giá bán: 2.195.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 2000L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 2000L Đứng

Giá gốc: 4.320.000 vnđ

Giá bán: 2.820.000 vnđ

Bồn nước nhựa thế hệ mới

Bơ Chậu Nhựa 300Lít

Bơ Chậu Nhựa 300Lít

Giá gốc: 670.000 vnđ

Giá bán: 603.000 vnđ

Bơ Chậu Nhựa 500Lít

Bơ Chậu Nhựa 500Lít

Giá gốc: 1.110.000 vnđ

Giá bán: 854.700 vnđ

Bơ Chậu Nhựa 750Lít

Bơ Chậu Nhựa 750Lít

Giá gốc: 1.520.000 vnđ

Giá bán: 1.140.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Vuông

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Vuông

Giá gốc: 2.340.000 vnđ

Giá bán: 1.820.001 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 310L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 310L Ngang

Giá gốc: 1.320.000 vnđ

Giá bán: 1.100.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 310L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 310L Đứng

Giá gốc: 1.120.000 vnđ

Giá bán: 950.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Ngang

Giá gốc: 1.850.000 vnđ

Giá bán: 1.500.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Đứng

Giá gốc: 1.650.000 vnđ

Giá bán: 1.300.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 750L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 750L Ngang

Giá gốc: 2.400.000 vnđ

Giá bán: 1.900.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 750L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 750L Đứng

Giá gốc: 2.200.000 vnđ

Giá bán: 1.650.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1000L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1000L Ngang

Giá gốc: 3.300.000 vnđ

Giá bán: 2.500.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1000L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1000L Đứng

Giá gốc: 2.700.000 vnđ

Giá bán: 1.900.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1500L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1500L Ngang

Giá gốc: 5.200.000 vnđ

Giá bán: 4.100.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1500L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1500L Đứng

Giá gốc: 4.100.000 vnđ

Giá bán: 2.975.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 2000L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 2000L Đứng

Giá gốc: 5.300.000 vnđ

Giá bán: 3.800.000 vnđ

Bồn inox công nghiệp Đại Thành

Bồn nước inox ngang 15.000L- SUS 304

Bồn nước inox ngang 15.000L- SUS 304

Giá gốc: 83.000.000 vnđ

Giá bán: 49.800.000 vnđ

Bồn nước inox ngang 12.000L- SUS 304

Bồn nước inox ngang 12.000L- SUS 304

Giá gốc: 62.000.000 vnđ

Giá bán: 37.200.000 vnđ

Bồn nước inox 10.000L- SUS 304

Bồn nước inox 10.000L- SUS 304

Giá gốc: 52.000.000 vnđ

Giá bán: 31.200.000 vnđ

Bồn nước inox ngang 8.000L- SUS 304

Bồn nước inox ngang 8.000L- SUS 304

Giá gốc: 31.900.000 vnđ

Giá bán: 25.520.000 vnđ

Bồn nước inox ngang 7.000L- SUS 304

Bồn nước inox ngang 7.000L- SUS 304

Giá gốc: 28.100.000 vnđ

Giá bán: 22.480.000 vnđ

Bồn nước inox 15.000L- SUS 304

Bồn nước inox 15.000L- SUS 304

Giá gốc: 47.400.000 vnđ

Giá bán: 79.000.000 vnđ

Bồn nước inox 12.000L- SUS 304

Bồn nước inox 12.000L- SUS 304

Giá gốc: 58.000.000 vnđ

Giá bán: 34.800.000 vnđ

Bồn nước inox đứng 10.000L- SUS 304

Bồn nước inox đứng 10.000L- SUS 304

Giá gốc: 48.000.000 vnđ

Giá bán: 28.800.000 vnđ

Bồn nước inox 8.000L- SUS 304

Bồn nước inox 8.000L- SUS 304

Giá gốc: 30.360.000 vnđ

Giá bán: 24.360.014 vnđ

Bồn nước inox 7.000L- SUS 304

Bồn nước inox 7.000L- SUS 304

Giá gốc: 26.600.000 vnđ

Giá bán: 21.350.011 vnđ

Bồn tự hoại, bể phốt

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

Giá gốc: 8.290.000 vnđ

Giá bán: 7.250.003 vnđ

Bể Phốt Tự Hoại 1.500L Đại Thành

Bể Phốt Tự Hoại 1.500L Đại Thành

Giá gốc: 5.770.000 vnđ

Giá bán: 5.000.051 vnđ

Bể Tự Hoại 1.000L Đại Thành

Bể Tự Hoại 1.000L Đại Thành

Giá gốc: 4.160.000 vnđ

Giá bán: 3.650.001 vnđ

Bồn Tự Hoại 500L Đại Thành

Bồn Tự Hoại 500L Đại Thành

Giá gốc: 2.510.000 vnđ

Giá bán: 2.250.014 vnđ

Máy lọc nước R.O

Máy lọc nước RO AQUALAST 7 lõi Đại Thành

Máy lọc nước RO AQUALAST 7 lõi Đại Thành

Giá gốc: 6.550.000 vnđ

Giá bán: 5.550.000 vnđ

Máy lọc nước RO AQUALAST 8 lõi Đại Thành

Máy lọc nước RO AQUALAST 8 lõi Đại Thành

Giá gốc: 6.650.000 vnđ

Giá bán: 5.650.000 vnđ

Máy lọc nước RO AQUALAST 9 lõi Đại Thành

Máy lọc nước RO AQUALAST 9 lõi Đại Thành

Giá gốc: 7.150.000 vnđ

Giá bán: 6.150.000 vnđ

Máy nước nóng Gián tiếp - Trực tiếp

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 15L

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 15L

Giá gốc: 3.550.000 vnđ

Giá bán: 2.662.500 vnđ

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 15L

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 15L

Giá gốc: 3.300.000 vnđ

Giá bán: 2.409.000 vnđ

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 20L

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 20L

Giá gốc: 3.650.000 vnđ

Giá bán: 2.737.500 vnđ

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 20L

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 20L

Giá gốc: 2.482.000 vnđ

Giá bán: 3.400.000 vnđ

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 30L

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 30L

Giá gốc: 3.950.000 vnđ

Giá bán: 2.962.500 vnđ

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 30L

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 30L

Giá gốc: 2.775.000 vnđ

Giá bán: 3.700.000 vnđ

Chậu rửa cao cấp Đại Thành

Chậu Rửa Cao Cấp DT84

Chậu Rửa Cao Cấp DT84

Giá gốc: 2.950.000 vnđ

Giá bán: 2.065.000 vnđ

Chậu Rửa Cao Cấp DT85

Chậu Rửa Cao Cấp DT85

Giá gốc: 3.650.000 vnđ

Giá bán: 2.555.000 vnđ

Chậu Rửa Cao Cấp DT86a

Chậu Rửa Cao Cấp DT86a

Giá gốc: 3.750.000 vnđ

Giá bán: 2.625.000 vnđ

Chậu Rửa ĐA31

Chậu Rửa ĐA31

Giá gốc: 580.000 vnđ

Giá bán: 435.000 vnđ

Chậu Rửa ĐA23

Chậu Rửa ĐA23

Giá gốc: 920.000 vnđ

Giá bán: 690.000 vnđ

Chậu Rửa ĐA13

Chậu Rửa ĐA13

Giá gốc: 1.310.000 vnđ

Giá bán: 982.500 vnđ

Chậu Rửa ĐA3

Chậu Rửa ĐA3

Giá gốc: 1.420.000 vnđ

Giá bán: 1.065.000 vnđ

Chậu Rửa ĐA4

Chậu Rửa ĐA4

Giá gốc: 1.087.500 vnđ

Giá bán: 1.450.000 vnđ

Chậu Rửa ĐA1

Chậu Rửa ĐA1

Giá gốc: 1.510.000 vnđ

Giá bán: 1.132.500 vnđ

Chậu Rửa ĐA12

Chậu Rửa ĐA12

Giá gốc: 1.200.000 vnđ

Giá bán: 900.000 vnđ

Chậu Rửa DA30

Chậu Rửa DA30

Giá gốc: 590.000 vnđ

Giá bán: 442.500 vnđ

Sen vòi cao cấp Rossi

TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Tin tức

Lể khánh thành nhà máy ống nhựa và phụ kiện STRÖMAN tại Long An 21 - 10 - 2017

Lể khánh thành nhà máy ống nhựa và phụ kiện STRÖMAN tại Long An 21 - 10 - 2017

2017 Ngày 21/10/2017, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Ống Nhựa và Phụ Kiện Ströman Miền...

VIDEO CLIP

zalo