Máy nước nóng Năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 130L ϕ58-12

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 130L ϕ58-12

Giá gốc: 9.999.000 vnđ

Giá bán: 6.950.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 130L ϕ58 - 12

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 130L ϕ58 - 12

Giá gốc: 8.299.000 vnđ

Giá bán: 5.950.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 160L ϕ58-15

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 160L ϕ58-15

Giá gốc: 11.599.000 vnđ

Giá bán: 8.150.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 160L ϕ58 - 15

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 160L ϕ58 - 15

Giá gốc: 8.999.000 vnđ

Giá bán: 6.500.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 180L ϕ58-18

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 180L ϕ58-18

Giá gốc: 13.099.000 vnđ

Giá bán: 9.250.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 180L ϕ58 - 18

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 180L ϕ58 - 18

Giá gốc: 9.999.000 vnđ

Giá bán: 7.300.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 215L ϕ58-21

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 215L ϕ58-21

Giá gốc: 15.599.000 vnđ

Giá bán: 11.100.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 215L ϕ58 - 21

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 215L ϕ58 - 21

Giá gốc: 11.200.000 vnđ

Giá bán: 8.400.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 250L ϕ58-24

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Vigo 250L ϕ58-24

Giá gốc: 16.999.000 vnđ

Giá bán: 12.150.000 vnđ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 250L ϕ58 - 24

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Classic 250L ϕ58 - 24

Giá gốc: 12.499.000 vnđ

Giá bán: 9.270.000 vnđ

Bồn nước inox Đại Thành

Bồn inox Đại Thành Ngang 500L SUS 316 Vigo

Bồn inox Đại Thành Ngang 500L SUS 316 Vigo

Giá gốc: 3.389.000 vnđ

Giá bán: 3.100.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 500L SUS 316 Vigo

Bồn inox Đại Thành Đứng 500L SUS 316 Vigo

Giá gốc: 3.239.000 vnđ

Giá bán: 2.900.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 310L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 310L SUS 304

Giá gốc: 2.249.000 vnđ

Giá bán: 1.990.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 310L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 310L SUS 304

Giá gốc: 2.119.000 vnđ

Giá bán: 1.900.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 500L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 500L SUS 304

Giá gốc: 2.839.000 vnđ

Giá bán: 2.350.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 500L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 500L SUS 304

Giá gốc: 2.689.000 vnđ

Giá bán: 2.200.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 700L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 700L SUS 304

Giá gốc: 3.459.000 vnđ

Giá bán: 2.660.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 700L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 700L SUS 304

Giá gốc: 3.309.000 vnđ

Giá bán: 2.550.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 1000L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 1000L SUS 304

Giá gốc: 4.619.000 vnđ

Giá bán: 3.500.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 1000L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 1000L SUS 304

Giá gốc: 4.419.000 vnđ

Giá bán: 3.350.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 1500L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 1500L SUS 304

Giá gốc: 6.989.000 vnđ

Giá bán: 5.350.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 1500L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 1500L SUS 304

Giá gốc: 6.719.000 vnđ

Giá bán: 5.050.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Ngang 2000L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Ngang 2000L SUS 304

Giá gốc: 9.109.000 vnđ

Giá bán: 6.800.000 vnđ

Bồn inox Đại Thành Đứng 2000L SUS 304

Bồn inox Đại Thành Đứng 2000L SUS 304

Giá gốc: 8.759.000 vnđ

Giá bán: 6.500.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành

Bồn Nhựa 500L HDPE Plasman

Bồn Nhựa 500L HDPE Plasman

Giá gốc: 2.229.000 vnđ

Giá bán: 1.580.000 vnđ

Bồn Nhựa 1.000LHDPE Plasman

Bồn Nhựa 1.000LHDPE Plasman

Giá gốc: 4.010.000 vnđ

Giá bán: 2.520.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 300L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành 300L Ngang

Giá gốc: 1.341.000 vnđ

Giá bán: 1.100.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 300L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 300L Đứng

Giá gốc: 1.241.000 vnđ

Giá bán: 900.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 500L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành 500L Ngang

Giá gốc: 1.829.000 vnđ

Giá bán: 1.350.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 500L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 500L Đứng

Giá gốc: 1.609.000 vnđ

Giá bán: 1.150.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 700L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành 700L Ngang

Giá gốc: 2.507.000 vnđ

Giá bán: 1.950.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 700L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 700L Đứng

Giá gốc: 2.097.000 vnđ

Giá bán: 1.500.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L Ngang

Giá gốc: 3.429.000 vnđ

Giá bán: 2.550.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 1000L Đứng

Giá gốc: 2.969.000 vnđ

Giá bán: 1.830.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 1500L Đứng

Giá gốc: 4.278.000 vnđ

Giá bán: 2.900.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành 2000L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành 2000L Đứng

Giá gốc: 5.598.000 vnđ

Giá bán: 3.200.000 vnđ

Bồn nước nhựa thế hệ mới

Bơ Chậu Nhựa 300Lít

Bơ Chậu Nhựa 300Lít

Giá gốc: 769.000 vnđ

Giá bán: 505.000 vnđ

Bơ Chậu Nhựa 500Lít

Bơ Chậu Nhựa 500Lít

Giá gốc: 1.269.000 vnđ

Giá bán: 880.000 vnđ

Bơ Chậu Nhựa 750Lít

Bơ Chậu Nhựa 750Lít

Giá gốc: 1.729.000 vnđ

Giá bán: 1.150.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Vuông

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Vuông

Giá gốc: 2.340.000 vnđ

Giá bán: 1.820.001 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 300L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 300L Ngang

Giá gốc: 1.509.000 vnđ

Giá bán: 1.220.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 310L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 310L Đứng

Giá gốc: 1.309.000 vnđ

Giá bán: 1.050.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Ngang

Giá gốc: 2.049.000 vnđ

Giá bán: 1.650.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 500L Đứng

Giá gốc: 1.969.000 vnđ

Giá bán: 1.450.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 700L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 700L Ngang

Giá gốc: 2.849.000 vnđ

Giá bán: 2.080.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 750L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 750L Đứng

Giá gốc: 2.679.000 vnđ

Giá bán: 1.850.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1000L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1000L Ngang

Giá gốc: 3.929.000 vnđ

Giá bán: 2.700.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1000L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1000L Đứng

Giá gốc: 3.329.000 vnđ

Giá bán: 2.150.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1500L Ngang

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1500L Ngang

Giá gốc: 6.149.000 vnđ

Giá bán: 4.300.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1500L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 1500L Đứng

Giá gốc: 5.049.000 vnđ

Giá bán: 3.200.000 vnđ

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 2000L Đứng

Bồn nước nhựa Đại Thành Thế hệ mới 2000L Đứng

Giá gốc: 6.559.000 vnđ

Giá bán: 4.100.000 vnđ

Bồn inox công nghiệp Đại Thành

Bồn nước inox ngang 15.000L- SUS 304

Bồn nước inox ngang 15.000L- SUS 304

Giá gốc: 53.500.000 vnđ

Giá bán: 37.500.000 vnđ

Bồn nước inox ngang 12.000L- SUS 304

Bồn nước inox ngang 12.000L- SUS 304

Giá gốc: 62.000.000 vnđ

Giá bán: 37.200.000 vnđ

Bồn nước inox 10.000L- SUS 304

Bồn nước inox 10.000L- SUS 304

Giá gốc: 42.500.000 vnđ

Giá bán: 31.000.000 vnđ

Bồn nước inox ngang 8.000L- SUS 304

Bồn nước inox ngang 8.000L- SUS 304

Giá gốc: 31.900.000 vnđ

Giá bán: 25.400.000 vnđ

Bồn nước inox 15.000L- SUS 304

Bồn nước inox 15.000L- SUS 304

Giá gốc: 47.000.000 vnđ

Giá bán: 62.000.000 vnđ

Bồn nước inox 12.000L- SUS 304

Bồn nước inox 12.000L- SUS 304

Giá gốc: 48.000.000 vnđ

Giá bán: 34.300.000 vnđ

Bồn nước inox đứng 10.000L- SUS 304

Bồn nước inox đứng 10.000L- SUS 304

Giá gốc: 40.000.000 vnđ

Giá bán: 28.700.000 vnđ

Bồn nước inox 8.000L- SUS 304

Bồn nước inox 8.000L- SUS 304

Giá gốc: 30.360.000 vnđ

Giá bán: 23.500.000 vnđ

Bồn tự hoại, bể phốt

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

Bể Phốt 2.000L Đại Thành

Giá gốc: 8.290.000 vnđ

Giá bán: 7.700.000 vnđ

Bể Phốt Tự Hoại 1.500L Đại Thành

Bể Phốt Tự Hoại 1.500L Đại Thành

Giá gốc: 5.770.000 vnđ

Giá bán: 5.430.000 vnđ

Bể Tự Hoại 1.000L Đại Thành

Bể Tự Hoại 1.000L Đại Thành

Giá gốc: 4.160.000 vnđ

Giá bán: 3.900.000 vnđ

Bồn Tự Hoại 500L Đại Thành

Bồn Tự Hoại 500L Đại Thành

Giá gốc: 2.510.000 vnđ

Giá bán: 2.350.000 vnđ

Máy lọc nước R.O

Máy lọc nước RO AQUALAST 7 lõi Đại Thành

Máy lọc nước RO AQUALAST 7 lõi Đại Thành

Giá gốc: 6.550.000 vnđ

Giá bán: 5.550.000 vnđ

Máy lọc nước RO AQUALAST 8 lõi Đại Thành

Máy lọc nước RO AQUALAST 8 lõi Đại Thành

Giá gốc: 6.650.000 vnđ

Giá bán: 5.650.000 vnđ

Máy lọc nước RO AQUALAST 9 lõi Đại Thành

Máy lọc nước RO AQUALAST 9 lõi Đại Thành

Giá gốc: 7.150.000 vnđ

Giá bán: 6.150.000 vnđ

Máy nước nóng Gián tiếp - Trực tiếp

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 15L

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 15L

Giá gốc: 3.550.000 vnđ

Giá bán: 2.662.500 vnđ

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 15L

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 15L

Giá gốc: 3.300.000 vnđ

Giá bán: 2.409.000 vnđ

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 20L

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 20L

Giá gốc: 3.650.000 vnđ

Giá bán: 2.737.500 vnđ

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 20L

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 20L

Giá gốc: 2.482.000 vnđ

Giá bán: 3.400.000 vnđ

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 30L

Bình nước nóng Rossi Arte ngang 30L

Giá gốc: 3.950.000 vnđ

Giá bán: 2.962.500 vnđ

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 30L

Bình nước nóng Rossi Arte vuông 30L

Giá gốc: 2.775.000 vnđ

Giá bán: 3.700.000 vnđ

Chậu rửa cao cấp Đại Thành

Chậu Rửa Cao Cấp DT84

Chậu Rửa Cao Cấp DT84

Giá gốc: 2.950.000 vnđ

Giá bán: 2.065.000 vnđ

Chậu Rửa Cao Cấp DT85

Chậu Rửa Cao Cấp DT85

Giá gốc: 3.650.000 vnđ

Giá bán: 2.555.000 vnđ

Chậu Rửa Cao Cấp DT86a

Chậu Rửa Cao Cấp DT86a

Giá gốc: 3.750.000 vnđ

Giá bán: 2.625.000 vnđ

Chậu Rửa ĐA31

Chậu Rửa ĐA31

Giá gốc: 580.000 vnđ

Giá bán: 435.000 vnđ

Chậu Rửa ĐA23

Chậu Rửa ĐA23

Giá gốc: 920.000 vnđ

Giá bán: 690.000 vnđ

Chậu Rửa ĐA13

Chậu Rửa ĐA13

Giá gốc: 1.310.000 vnđ

Giá bán: 982.500 vnđ

Chậu Rửa ĐA3

Chậu Rửa ĐA3

Giá gốc: 1.420.000 vnđ

Giá bán: 1.065.000 vnđ

Chậu Rửa ĐA4

Chậu Rửa ĐA4

Giá gốc: 1.087.500 vnđ

Giá bán: 1.450.000 vnđ

Chậu Rửa ĐA1

Chậu Rửa ĐA1

Giá gốc: 1.510.000 vnđ

Giá bán: 1.132.500 vnđ

Chậu Rửa ĐA12

Chậu Rửa ĐA12

Giá gốc: 1.200.000 vnđ

Giá bán: 900.000 vnđ

Chậu Rửa DA30

Chậu Rửa DA30

Giá gốc: 590.000 vnđ

Giá bán: 442.500 vnđ

Sen vòi cao cấp Rossi

TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH

Tin tức

Lể khánh thành nhà máy ống nhựa và phụ kiện STRÖMAN tại Long An 21 - 10 - 2017

Lể khánh thành nhà máy ống nhựa và phụ kiện STRÖMAN tại Long An 21 - 10 - 2017

2017 Ngày 21/10/2017, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy Ống Nhựa và Phụ Kiện Ströman Miền...

VIDEO CLIP